När huvudmannen har små ekonomiska marginaler

Ibland kan det vara svårt att få huvudmannens ekonomi att gå ihop. Det finns lite olika saker du kan göra som ställföreträdare som vi vill informera om.

Försök att göra upp en hållbar budget

Ibland kan huvudmannen ha så många eller stora skulder att det är svårt för dig att göra en hållbar budget. Då kan du få stöd och rådgivning hos budget- och skuldrådgivare i den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Du kan få hjälp med att förbättra huvudmannens ekonomi, att upprätta en budget och att ordna med eventuell skuldsanering.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning

Undersök om det går att ansöka om merkostnadsersättning

Under vissa förutsättningar kan merkostnadsersättning, tidigare kallad handikappersättning, beviljas för de extra levnadsomkostnader som huvudmannens funktionshinder medför. Arvode till ställföreträdare är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd merkostnads- eller handikappersättning om man redan beviljats ersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar. 

Läs mer om merkostnadsersättning

Begär att Kronofogden förbehåller arvodet

Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen eller skuldsaneringen. Att förbehålla arvode betyder att  pengar till detta tas undan från utmätning eller skuldsanering. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över till att betala arvodet med.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 februari 2020