Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Ansökan om upphörande

Vad krävs för att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra?

Med upphörande menas att godmanskapet eller förvaltarskapet ska avslutas.

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap ska bara finnas så länge behovet finns. Behöver du inte längre hjälp av en god man kan du ansöka om att det ska upphöra. Du ska skicka din ansökan direkt till tingsrätten som fattar beslutet om upphörande. Vi får yttra oss om upphörande innan de fattar sitt beslut.

Samma personer som får ansöka om god man får också ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Om ett godmanskap har anordnats för en person som enligt läkare inte förstår att ta ställning själv är det dock inte självklart att godmanskapet kan upphöra efter ansökan från en anhörig.

Upphörande av förvaltarskap

Ett förvaltarskap ska bara finnas så länge det behövs. Eftersom förvaltarskap inte är frivilligt och samtycke inte krävs för att det ska anordnas räcker det inte att du vill att det ska upphöra. 

För att ett förvaltarskap ska kunna upphöra krävs att läkare intygar att du inte längre behöver en förvaltare. Det intyget ska du skicka in till tingsrätten tillsammans med din ansökan om upphörande.

Beslut om upphörande fattas av tingsrätten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Hit skickar du din ansökan

Om du bor i Tyresö:
Nacka tingsrätt
Box 69
131 07 Nacka

Om du bor i Salem:
Södertälje tingsrätt
Box 348
151 24 Södertälje

Om du bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn:
Södertörns tingsrätt
141 84 Huddinge