Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Du som är anhörig

Foto: Mostphotos

Som anhörig till någon som behöver hjälp spelar du en viktig roll. Vi hoppas att du ska kunna hitta svar på dina frågor och funderingar på vår hemsida.

Det mesta av den information som vi riktar till huvudmännen kan du som anhörig också ha glädje av. Huvudman kallar vi den som behöver eller har hjälp av en god man eller förvaltare.

Som nära anhörig har du samma möjligheter att ansöka om anordnande, byte eller förändring som huvudmannen själv.

Många gånger kan det finnas enklare sätt att lösa en persons hjälpbehov. Det avgörande för vilka sätt du kan använda är om huvudmannen förstår vad saken gäller eller inte. Med det menas läkarens bedömning av om huvudmannen kan förstå innebörden av ett godmanskap eller förvaltarskap.

Om läkaren bedömer att huvudmannen förstår kan du hitta information om olika hjälpalternativ under:

Alternativ till god man och förvaltare

Om läkaren bedömer att huvudmannen inte förstår vad saken gäller finns ett sätt för dig att hjälpa honom eller henne utan godmanskap eller förvaltarskap. Den informationen hittar du längst ner på denna sida.

Om ni tycker att ett godmanskap eller förvaltarskap behövs kan du läsa mer om hur ni ansöker under:

Hur du ansöker

Vanliga frågor om godmanskap och förvaltarskap och vad som gäller kan du hitta svar på under:

Du som har god man eller förvaltare

Vad händer om huvudmannen avlider? Läs mer under:

Om huvudmannen avlider

Hjälp av nära anhörig

Som nära anhörig till en person kan du hjälpa till med att vidta "ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen", utan att ha fullmakt (17 kapitlet föräldrabalken).

Förutsättningen är att personen "på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter", det vill säga inte längre kan fatta beslut själv. Hälsotillståndet som gör att personen inte längre kan fatta beslut själv måste ha inträffat efter 18-årsdagen. Det är läkare som ska göra bedömningen om personen förstår vad saken gäller eller inte.

Som nära anhörig kan du med stöd av dessa regler hjälpa personen med att betala räkningar och ansöka om insatser, exempelvis ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning och andra periodiska stöd.

Vi kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 5 februari 2021