Föräldrar till barn under 18 år

Foto: Mostphotos

Som förälder ska du ta till vara ditt barns rättigheter och intressen och se till ditt barns bästa. Du företräder också ditt barn i ekonomiska frågor. Överförmyndarnämnden ska se till att barnets pengar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att ditt barns tillgångar ska placeras tryggt och säkert och ge en rimlig avkastning.

Barnets pengar ska användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får aldrig skänkas bort.

Som förälder har du en försörjningsplikt för ditt barn även om barnet har egna pengar.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver vårt samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller om barnet ska:

  • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • ärva pengar i ett dödsbo
  • låna eller låna ut pengar
  • bedriva rörelse.

Om både du och ditt barn är inblandade i någon av dessa punkterna ovan behöver vi oftast utse en tillfällig god man.

Läs mer om god man vid motstridiga intressen

 

Senast uppdaterad: 24 februari 2020