Överförmyndarspärrat konto

När ska ett barns tillgångar sättas in på överförmyndarspärrat konto och vad är det? Mot vem gäller spärren?

Huvudregeln är att du som förälder kan ta ut pengar från ditt barns bankkonton utan överförmyndarnämndens samtycke. 

Om tingsrätten eller överförmyndarnämnden har beslutat att någon annan än du som förälder ska ansvara för barnets ekonomi har barnets konton alltid överförmyndarspärr.

Överförmyndarspärrat konto

När ett barn ärver pengar över ett prisbasbelopp, eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska pengarna sättas in på ett  överförmyndarspärrat konto i barnets namn.

Detsamma gäller också för försäkringsbolag och vissa myndigheter som betalar ut pengar till barn.

Skärpande föreskrifter

Om vi får information om att du missköter förvaltningen av ditt barns tillgångar kan vi besluta om skärpande föreskrifter. Det betyder att vi kan spärra barnets bankkonton och kräva att du redovisar din förvaltning av barnets tillgångar till oss.

Socialtjänsten ska meddela oss om de ser att ett barns tillgångar riskerar att användas felaktigt.

Mot vem gäller spärren?

Överförmyndarspärren gäller bara mot dig som förälder och betyder att du bara kan ta ut pengar från kontot efter beslut från oss.

När barnet fyller 18 år

Överförmyndarspärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år. Barnet har då ensam tillgång till sina pengar.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020