Omplacering av pengar som finns på spärrat konto

Omplacering när barnets tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp

Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp behöver vi inte samtycka till de placeringar som du som förälder vill göra. 

Om du vill omplacera ditt barns pengar som finns på överförmyndarspärrat konto till annan sparform ska det normalt sett kunna göras utan vår inblandning. Den nya sparformen ska också ska vara överförmyndarspärrad eller kopplad till ett överförmyndarspärrat konto. När det gäller Folksams kapitalförsäkringar krävs däremot uttagsmedgivande från oss.

Om barnets bank inte går med på att utföra omplaceringen kan du använda blanketten för begäran om uttag. Skriv då på blanketten att banken kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Omplacering när barnets tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp

Om ditt barns sammanlagda tillgångar är mer än åtta prisbasbelopp behöver vi samtycka till vissa av de placeringar som du som förälder vill göra. Det gäller placering i aktier och  kapitalförsäkring.

Vi kontrollerar att syftet med omplaceringen stämmer med lagens bestämmelser om vad barnets pengar ska användas till.

Vi lämnar samtycket till omplacering genom ett beslut som du tar med till banken. När du har gjort omplaceringen ska du skicka in ett underlag till oss som visar att omplaceringen har gjorts.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 februari 2020