Uttag från spärrat konto

Om ditt barn har tillgångar som är placerade på konto med överförmyndarspärr betyder det att överförmyndarnämndens samtycke krävs för att du ska kunna göra uttag från kontot.

Läs mer om vad ett barns pengar får användas till under:

Fri och kontrollerad förvaltning

Du behöver ansöka om vårt samtycke till uttag skriftligt. Är båda föräldrarna förmyndare krävs båda föräldrarnas underskrift på ansökan om uttag.

I ansökan ska du skriva vilket belopp du vill ta ut, från vilken bank och vilket konto och vad pengarna ska användas till. Är barnet över 16 år ska barnet alltid skriva under ansökan.

När vi får in en begäran om uttagsmedgivande i ett ärende första gången kontrollerar vi att föräldrarna inte är aktuella hos Kronofogdemyndigheten eller socialförvaltningen. Är någon av föräldrarna aktuella hos dessa myndigheter är vi försiktiga med att lämna samtycke till uttag.

Vi kontrollerar även syftet med uttaget. Pengarna ska inte användas till något som ingår i din underhållsskyldighet som förälder.

Vi lämnar samtycket till uttag genom ett beslut som du tar med till banken. När pengarna har använts ska du redovisa det till oss genom kopia av kvitto eller liknande. Det är viktigt att pengarna använts till det som du ansökt om.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 februari 2020