E-tjänsten - uppdatering - angående åtkomst sparade formulär ligger nere

Servern där årsräkningarna sparas är igång, men vissa hårddiskar fungerar inte. Detta har lett till att du som ställföreträdare får upp tomma formulär när du går in i e-tjänsten, trots att du sparat data tidigare.

Inget sparat data är borta, men full funktionalitet har varit svår att få igång. Nya hårddiskar är beställda och vår förhoppning är att det blir löst inom någon dag eller två.

Påbörjar man en helt ny årsräkning idag ska man kunna spara datat. Man ska också kunna komma åt det sparade på nytt.

Detta orsakas av hårddiskfelet

  • Du får upp tomma formulär för huvudman där du fyllt i och sparat data. Allt sparat data finns kvar även om du just nu inte kommer åt det.
  • Du får upp redan inlämnade årsräkningar/sluträkningar. Om du får upp redan inlämnade redovisningar i din lista ska du inte oroa dig. Har du fått kvittens på att du lämnat in så har vi fått din redovisning.
  • Problem att komplettera redovisningen i e-tjänsten. Om du har fått en begäran om komplettering via e-tjänsten men inte kommer åt redovisningen behöver du maila oss. Vi skickar då en förnyad begäran om komplettering, som låser upp den åt dig.

Mer information läggs upp så snart vi vet mer. Vi beklagar det inträffade.

Senast uppdaterad: 26 september 2022