Ingen telefontid den 8 mars

Onsdagen den 8 mars kommer vår telefontid utebli då enheten är på fortbildning.

Det går bra att maila oss om du har några frågor på: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 februari 2023