Förändrat utseende på vissa handlingar från nämnden

Södertörns överförmyndarnämnd har i januari 2021 bytt ärendehanteringssystem. Det medför att vissa handlingar vi skickar ut kommer att få ett förändrat utseende.

De handlingar som omfattas är:

  • Registerutdrag
  • Uttagsmedgivande
  • Arvodesbeslut

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 januari 2021