Information rörande Covid-19

Den nuvarande utvecklingen runt Covid-19 gör att vi på överförmyndarnämnden vidtar vissa åtgärder för att försäkra oss om att verksamheten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.

Vi jobbar från och med den 19 mars i två helt skilda arbetslag för att minska sårbarheten. För dig som ställföreträdare och huvudman kan det medföra förlängda handläggningstider. Vi ber redan nu om ursäkt för eventuella olägenheter.

 

Utbildningar för blivande gode män och förvaltare hos oss kommer att ställas in tills vidare. Blivande gode män kommer att få utbildningsmaterial på post och det test som avslutar utbildningen kommer att göras digitalt. Ni behöver alltså inte komma till oss om ni vill bli god man utan allt kommer att skötas på distans.

 

Nu när det är stor risk för smittspridning ber vi er att begränsa antalet möten med era huvudmän. Det här gäller särskilt om du som är ställföreträdare, eller din huvudman, är över 70 år eller befinner sig i riskgrupp. Om ni exempelvis måste lämna kontanter föreslår vi att ni försöker lämna dessa utan personlig kontakt.

 

Vi hoppas på er förståelse och att ni får förbli friska.

 

Har du några frågor med anledning av detta maila då till oss på overformyndaren@haninge.se

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 mars 2020