Nyheter våren 2021

Under första kvartalet av 2021 kommer nämnden att erbjuda ett flertal e-tjänster för att underlätta för alla ställföreträdare och föräldrar som har kontakt med oss.

De e-tjänster som släpps först är

  • årsräkningsblankett (med och utan kassabok)
  • redogörelseblankett
  • arvodesräkning avseende ensamkommande barn
  • uttagsmedgivande

Längre fram under våren kommer fler e-tjänster såsom t ex

  • begäran om förvaltarfrihetsbevis
  • begäran om nytt registerutdrag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020