Uppdaterad information rörande Covid-19

Den nuvarande utvecklingen runt Covid-19 gör att vi på överförmyndarnämnden fortsatt vidtar vissa åtgärder för att försäkra oss om att verksamheten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.

Efter en vår med två arbetslag jobbar vi från och med september 2020 åter mest på kontoret. Visst hemarbete sker, men i mindre utsträckning än under våren.

Utbildningar för blivande gode män och förvaltare hos oss kommer att fortsätta att ställas in året ut. Blivande gode män kommer att få utbildningsmaterial per e-post och det test som avslutar utbildningen kommer att göras digitalt. Ni behöver alltså inte komma till oss om ni vill bli god man/förvaltare utan allt kommer att skötas på distans.

Nu när det är stor risk för smittspridning ber vi er att begränsa antalet möten med era huvudmän. Det här gäller särskilt om du som är ställföreträdare, eller din huvudman, är över 70 år eller befinner sig i riskgrupp. Om ni exempelvis måste lämna kontanter föreslår vi att ni försöker lämna dessa utan personlig kontakt.

Fr o m den 1 oktober 2020 tillåts anhöriga åter att göra besök på Haninge kommuns äldreboenden. Nämnden vidhåller sin avrådan från att du som ställföreträdare gör besök.

Haninge kommuns information rörande besök på äldreboenden

Vi hoppas på att ni får förbli friska.

Har du några frågor med anledning av detta maila då till oss på overformyndaren@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020