Vi som arbetar på överförmyndarenheten

Enhetschef

Niklas Näslund
niklas.naslund@haninge.se

Förvaltningsjurist och nämndsekreterare

Fredrik Fahlander
fredrik.fahlander@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 10

Överförmyndarhandläggare

Om du vill ha kontakt i ett särskilt ärende kan du kontakta ansvarig handläggare via angiven e-postadress:

Adam Pektas 
adam.pektas@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 3, dag 16 och dag 28 (kvinnor)

Andrea Gunnarsson 
andrea.gunnarsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 18(kvinnor), dag 20,  dag 25 

Anna Pennanen
(finsktalande, suomenkielinen)
anna.pennanen@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 7, dag 11 och dag 30 (kvinnor)

Ann-Sofie Jansson
ann-sofie.jansson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 6, dag 9 (män) och dag 22

Carina Illner
(finsktalande, suomenkielinen)
carina.illner@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 4, dag 19 och dag 29 (män)

Karin Karlsson
karin.karlsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 21 och dag 23

Leena Virtanen

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 18 (män), dag 24 och dag 27 

Malin Åberg
malin.aberg@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 5, dag 13 och dag 30 (män)

Marielle Svensson
marielle.svensson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 1, dag 14 (män), dag 28 (män) och dag 29 (kvinnor)

Nathalie Bothén
nathalie.bothen@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 12, dag 26 och dag 31

Rebecca Hollander
rebecca.hollander@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 2, dag 9 (kvinnor), dag 15 

Sofia Karlsson
sofia.karlsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 8, dag 14 (kvinnor) och dag 17

Granskare

AssistentER

Rekryteringssamordnare

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 januari 2020