Vi som arbetar på överförmyndarenheten

Du når oss via mail eller under vår telefontid.

Enhetschef

Niklas Näslund
niklas.naslund@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 januari 2021