Våra politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndarnämndens ledamöter.

Varje kommun representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare. Ordförandeskapet i nämnden roterar mellan kommunerna med två års mellanrum.

Kontakt

Joachim Krylborn (KD)
Ordförande – Haninge
joachim.krylborn@gmail.com

Yvonne Berglund (C)
Vice ordförande – Salem
yvonne.berglund@haninge.se

Jean-Pierre Zune (S)
Ledamot – Botkyrka
jpzune7@gmail.com

Yngve R K Jönsson (M)
Ersättare – Botkyrka
yngve.jonsson@moderat.se

Nonna Karnova (M)
Ersättare – Haninge
nonna.karnova@haninge.se

Mats Österholm (M)
Ledamot – Huddinge
mats.osterholm@huddinge.se

Göran Hallberg (S)
Ersättare – Huddinge
goran.hallberg@nordea.com

Agneta Tjärnhammar (M)
Ledamot – Nynäshamn
agneta.tjarnhammar@nynashamn.se

Ola Hägg (S)
Ersättare – Nynäshamn
ola.hagg@nynashamn.se

Lillemor Gladh (S)
Ersättare – Salem
lillemor.gladh@salem.se

Anna Pasini Frängsmyr (S)
Ledamot – Tyresö
frangsmyr@gmail.com

Sonja Gustafson (M)
Ersättare – Tyresö
sonja.gustafson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 19 februari 2020