Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Höjt prisbasbelopp 2023

Nästa år höjs prisbasbeloppet ordentligt.

SCB har gått ut med uppgifter om det nya prisbasbeloppet för 2023. Prisbasbeloppet höjs med 4 200 kr jämfört med det för år 2022.

Det nya prisbasbeloppet blir 52 500 kr.

Det medför att gränsen för när huvudmannen ska betala går vid

  • en skattepliktig helårsinkomst som överstiger 139 125 kr före skatt
  • tillgångar som överstiger 105 000 kr

Gränsen för när gäller föräldrars förvaltning av omyndiga barns tillgångar hamnar gränsen på:

  • kontrollerad förvaltning 420 000 kr
  • Utbetalning av arv/försäkringsersättning ska in på överförmyndarspärrat konto om beloppet är lika med eller större än 52 500 kr.

Läs mer på SCBs hemsida

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022