Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Barn under 18 år

Omyndiga barn kan ha olika behov av hjälp och insatser beroende på hur deras livssituation ser ut. Vissa har tillräckligt stöd av sina biologiska föräldrar medan andra kan behöva få sina intressen tillvaratagna av en utomstående person. I vissa fall ska ett barns föräldrar redovisa till oss.

Foto: Mostphotos

Legal förmyndare - du som är förälder

I första hand är det ett barns föräldrar som har hand om barnets alla angelägenheter och förvaltar barnets ekonomi. Till dig som förälder riktar vi oss till med det som står under:

Föräldrar till barn under 18 år

Andra uppdrag som gäller barn under 18 år

Det finns olika sorters uppdrag som kan bli aktuella för ett barn under 18 år. Vi går igenom dessa i de olika underrubrikerna till detta avsnitt.

Här nämns i korthet de olika uppdrag som kan förekomma:

  • Medförmyndare - förordnas av tingsrätten när en förälder inte kan förvalta sitt barns ekonomi på ett tillfredsställande sätt.
  • Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare - förordnas av tingsrätten. Det används oftast när ett barn saknar föräldrar.
  • God man vid motstridiga intressen - förordnas av överförmyndarnämnden. Behovet uppkommer om barn och föräldrar ska rättshandla med varandra, exempelvis om båda har del i samma dödsbo.
  • God man i förmyndares ställe - förordnas av överförmyndarnämnden. Denna sorts godmanskap anordnas bara när en förmyndare finns och denne är förhindrad att utöva förmynderskapet på grund av svår sjukdom eller liknande.
  • God man för ensamkommande barn - förordnas av överförmyndarnämnden. Används när omyndiga barn kommer till Sverige utan föräldrar och söker asyl.

Senast uppdaterad: 16 september 2022