Nämnden börjar skicka brev till din digitala brevlåda

Från och med den 31 oktober 2022 kommer nämnden att börja skicka post digitalt. Det gäller de flesta sortens brev, men i nuläget inte beslut. Om du har en digital brevlåda såsom Kivra eller liknande, så kommer du att få dina brev dit. Har du ingen sådan brevlåda kommer breven med post.

Förändringen föranleds dels av att postgången har försämrats vilket lett till att många brev tar mer än en vecka på sig att komma fram och dels av att vi vill spara på miljön och förenkla vårt arbete.

I din e-post kommer du att få meddelande om att du har nytt brev från Haninge kommun i din myndighetsbrevlåda. När du går in i din myndighetsbrevlåda kommer det att framgå att meddelandet är från Överförmyndaren Södertörn.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022