Bostadstillägg- ändrade regler från och med augusti 2022

Från och med augusti höjs bostadstillägget för de pensionärer som redan är beviljade detta tillägg. De ändrade reglerna innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida om vad som gäller fr om 1 augusti 2022.

Senast uppdaterad: 19 september 2022