Ansökan om förlängt skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet öppnar 1 februari

Alla som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2023 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige.

Ansökan ska göras i en e-tjänst som är öppen mellan 1 februari och 4 mars. Barn utan vårdnadshavare kan använda e-tjänsten själva, och god man behöver inte bekräfta ansökan. Migrationsverket kommer under vecka 4 att skicka ett informationsbrev med uppmaning att förlänga uppehållstillstånd till den adress som myndigheten har registrerad för barnet.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Senast uppdaterad: 31 januari 2023