Fel i årsräkningsblanketten med kassabok

Ett fel har uppstått i årsräkningsblanketten med kassabok.

Kassaboken summerar beloppen men om man inte skriver något mer i blanketten efter bokföring av det sist inskrivna beloppet så förs inte summeringen upp till årsräkningsblanketten från kassaboken. Felet är lätt att åtgärda om det uppstår; fyll bara i en nolla (siffran 0) i valfri ledig ruta i kassaboken så uppdateras summeringen i årsräkningen. Vi har bett att få detta fel åtgärdat av tekniker men i skrivande stund kan felet uppstå.

Senast uppdaterad: 9 januari 2023