Säkra meddelanden från nämnden - SEFOS

Som nämnts tidigare använder Södertörns överförmyndarnämnd sen årsskiftet programmet SEFOS för att skicka digitala handlingar som innehåller personuppgifter.

Instruktion för hur du tar emot och svarar på dessa finns nu under "Kontakt och telefontid"

Länk till "Kontakt och telefontid"

Senast uppdaterad: 6 mars 2023