Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vem ansvarar efter dödsdagen?

Huvudmannens dödsbo tar över skötseln av huvudmannens angelägenheter efter dödsfallet. Om uppgift om anhöriga saknas kan en släktutredning behöva göras.

När huvudmannen avlider - god mans/förvaltares uppdrag upphör omedelbart

När en huvudman avlider upphör gode mannens respektive förvaltarens uppdrag omedelbart. Ställföreträdaren behöver snarast lämna över det som behöver åtgärdas framåt till ansvarig för dödsboet. Normalt sett är det huvudmannens anhöriga som tar emot dessa och tar över skötseln av ekonomin inför avvecklingen av dödsboet.

Ibland vill inte de anhöriga ta hand om dödsboet eller så saknas uppgift om anhöriga. Då har socialnämnden det provisoriska ansvaret för dödsboet, enligt Ärvdabalken 18 kapitel 2 §.

Om huvudmannen saknar arvingar - släktutredning

När en person avlider och synes sakna släkt ska socialnämnden i kommunen där den avlidne bodde, utreda om den avlidne har några släktingar. Det sker genom en släktutredning. Visar denna att den avlidne saknar släktarvingar är Allmänna arvsfonden legal arvinge och företräds av Kammarkollegiet.

Senast uppdaterad: 7 december 2021