Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anmälan om behov

Om du som tjänsteman märker att en person behöver hjälp av en god man eller förvaltare ska du anmäla det behovet till oss.

Innan du lämnar in din anmälan eller hjälper personen att ansöka om god man eller förvaltare rekommenderar vi att du läser om de alternativ som finns till godmanskap.

Läs om alternativ till god man och förvaltare

Det är viktigt att du informerar personen om att god man eller förvaltare kostar pengar och att huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet.

Läs om arvode

Vem får anmäla behov av god man eller förvaltare?

Anmälan om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av vem som helst. Oftast anmäls behovet av socialtjänst eller läkare. Anmälan ska skickas till överförmyndarnämnden tillsammans med underlag som styrker behovet. Mer information om detta underlag finns på blanketten "God man/förvaltare - Anmälan". Vi utreder om omständigheterna i anmälan är sådana att en ansökan ska göras till tingsrätten om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Vem är skyldig att anmäla behov av god man eller förvaltare?

Följande skall enligt lag anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden:

Socialnämnden - Enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skall socialnämnden anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden

Kommunen - Enligt 15 § 6p. lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) skall kommunen anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården - Enligt 4 kap 3 § p. 2 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) ska verksamhetschefer ansvara för att överförmyndarnämnden underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare

Behövs god man eller förvaltare?

Det kan ibland vara svårt att veta om det är en god man eller förvaltare som bäst kan hjälpa den enskilde eller om det kanske kan lösas på enklare sätt? Vad ska man titta på?

Godmanskap

Godmanskap fungerar bara när en person vill ha hjälp och bedöms kunna samarbeta med en god man runt sin ekonomi. Om den enskilde är impulsiv med sin ekonomi, ingår många avtal, tar lån eller har slut på sina pengar långt innan månaden är slut är det tveksamt om ett godmanskap kan fungera. 

Anmälan om behov av förvaltarskap behöver inte alltid göras för dessa personer. Situationen måste vara mycket allvarlig för att ett så ingripande förordnande som förvaltarskap ska anordnas.

Läs om alternativ till god man och förvaltare

Förvaltarskap

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och därför krävs det att situationen är mycket allvarlig för att ett förvaltarskap ska anordnas.

Det hälsotillstånd den enskilde har ska orsaka att personen själv försätter sig i en ohållbar ekonomisk situation eller att någon annan person lyckas lura till sig den enskildes egendom.

Information om vilket underlag som ska bifogas vid anmälan finns under:

Läkarintyg och social utredning

Läs mer om skillnader mellan uppdragen.

Senast uppdaterad: 9 september 2022