Ställföreträdaren avlider - vad händer då?

Så snart vi får veta att en ställföreträdare avlidit börjar vi att leta efter en person som vill ta över uppdraget.

Vi gör vårt allra bästa för att en ny person ska kunna ta över så snart som möjligt, men många gånger kan tidsglappet tyvärr bli mer än en vecka innan någon ny person utses.

När det är ett godmanskap kan huvudmannen själv eller med hjälp av någon betala räkningar. Detta är inte möjligt när det gäller förvaltarskap.

Vid förvaltarskap kan huvudmannen behöva hjälp med att kontakta de företag som väntar på betalning och förklara situationen. Det går oftast att få anstånd med betalningen.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021