Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kostnad för god man och förvaltare - arvode

En god man och förvaltare har rätt till ett arvode för sitt arbete. Om du har en god man eller förvaltare som hjälper dig är huvudregeln att du ska betala arvodet.

Foto: Mostphotos

Rätt till arvode

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig.

Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det.

När fattas beslutet om arvode?

Det är vi som beslutar om arvode och kostnadsersättning. Vi beslutar om detta en gång per år.

Vi beslutar om arvode när vi har granskat klart den redovisning som din gode man eller förvaltare har lämnat in.

Läs mer om hur vi kontrollerar vad din gode man eller förvaltare gör:

Vi kontrollerar din gode man

Arvodets storlek

När vi bestämmer arvodets storlek tittar vi på den ekonomiska redovisning som din gode man eller förvaltare lämnat in. Vi tittar också på den redogörelseblankett över årets insatser som han eller hon lämnat in. Vi får då en uppfattning om hur mycket jobb din gode man eller förvaltare har behövt lägga ner för att hjälpa dig på bästa sätt.

Storleken på arvodet avgörs också av vilken omfattning uppdraget har. Vi beslutar bara om arvode för de uppdragsdelar som ingår.

Vem ska betala arvodet?

Huvudregeln är att du själv ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

Om du har bruttoinkomster, det vill säga inkomst innan din skatt dragits av, som ligger över 2,65 prisbasbelopp per kalenderår eller har banktillgångar som är större än 2 prisbasbelopp, ska du betala arvodet själv. Ligger du under dessa gränser betalar vi arvodet. I vissa fall kan arvodeskostnaden fördelas mellan dig och kommunen.

För år 2023 är dessa belopp 139 125 kr i inkomster på ett kalenderår och 105 000 kr i tillgångar. 

För uppgift om prisbasbeloppet andra år kan du gå till:

Statistikmyndighetens hemsida med alla års prisbasbelopp

Utöver kostnaden för gode mannens eller förvaltarens arvode får du också en kostnad för arbetsgivaravgift. 

Senast uppdaterad: 15 februari 2023