Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Du som är anhörig

Som anhörig till någon som behöver hjälp spelar du en viktig roll. Vi hoppas att du ska kunna hitta svar på dina frågor och funderingar på vår hemsida.

Det mesta av den information som vi riktar till huvudmännen kan du som anhörig också ha glädje av. Huvudman kallar vi den som behöver eller har hjälp av en god man eller förvaltare.

Som nära anhörig har du samma möjligheter att ansöka om anordnande, byte eller förändring som huvudmannen själv.

Många gånger kan det finnas enklare sätt att lösa en persons hjälpbehov. Det avgörande för vilka sätt du kan använda är om huvudmannen förstår vad saken gäller eller inte. Med det menas läkarens bedömning av om huvudmannen kan förstå innebörden av ett godmanskap eller förvaltarskap.

Om läkaren bedömer att huvudmannen förstår kan du hitta information om olika hjälpalternativ under:

Alternativ till god man och förvaltare

Om läkaren bedömer att huvudmannen inte förstår vad saken gäller finns ett sätt för dig att hjälpa honom eller henne utan godmanskap eller förvaltarskap. Den informationen hittar du i rutan "Vill du veta mer".

Om ni tycker att ett godmanskap eller förvaltarskap behövs kan du läsa mer om hur ni ansöker under:

Hur du ansöker

Vanliga frågor om godmanskap och förvaltarskap och vad som gäller kan du hitta svar på under:

Du som har god man eller förvaltare

Hjälp av nära anhörig

Som nära anhörig till en person kan du hjälpa till med att vidta "ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen", utan att ha fullmakt (17 kapitlet föräldrabalken).

Förutsättningen är att personen "på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter", det vill säga inte längre kan fatta beslut själv. Hälsotillståndet som gör att personen inte längre kan fatta beslut själv måste ha inträffat efter 18-årsdagen. Det är läkare som ska göra bedömningen om personen förstår vad saken gäller eller inte.

Som nära anhörig kan du med stöd av dessa regler hjälpa personen med att betala räkningar och ansöka om insatser, exempelvis ekonomiskt bistånd, sjukpenning, aktivitetsersättning och andra periodiska stöd.

Vi kan avstyrka att godmanskap och förvaltarskap anordnas, om den nya lagen kan användas istället. Om du ändå vill ansöka om god man eller förvaltare behöver du därför förklara varför det inte går att hjälpa personen genom den nya lagen.

Senast uppdaterad: 16 september 2022