Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Behöver du hjälp av någon?

Vad är en god man och vem kan få hjälp av en god man?

Vad är en god man?

En god man är en person som tingsrätten utser för att hjälpa dig att bevaka din rätt, sköta din ekonomi och se till att olika insatser fungerar och är tillräckliga. En god man kan ses som ett biträde för dig, det innebär att gode mannen blir ett ombud för dig och samordnare av tjänster. 

En god man arbetar frivilligt på sin fritid och är inte anställd av kommunen eller överförmyndarnämnden. Gode mannen har rätt till ett arvode för sitt arbete.

Läs mer om arvode

Vem kan få god man?

God man kan du få, som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Finns det något enklare sätt för dig att få hjälp så ska det prövas först.

Läs mer om enklare sätt att få hjälp:

Alternativ till god man och förvaltare

En god man kan förordnas för tre olika uppdragsdelar. Den enskildes hjälpbehov avgör uppdragets omfattning.

Du kan läsa om de olika uppdragsdelarna under:

Detta kan du få hjälp med

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande av godmanskap. Om ditt hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt till exempel genom fullmakt, ska godmanskap inte anordnas.

Det är frivilligt att ha god man. Ingen kan få en god man mot sin vilja. Godmanskapet förutsätter därmed både ditt samtycke och samarbete.

Dina närmaste anhöriga ska få möjlighet att yttra sig över att godmanskap anordnas om det inte är obehövligt. Den som får god man kallas huvudman.

Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och därför inte kan lämna sitt samtycke kan samtycket ersättas med ett läkarintyg.

Vem kan bli god man?

En god man ska vara myndig, rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig som person. För att veta om en person lever upp till de kraven gör vi en lämplighetsprövning.

Vid lämplighetsprövningen kontrollerar vi att personen inte förekommer i socialtjänstens eller polisens belastningsregister eller hos Kronofogden. Vi kontrollerar också att personen inte har förvaltare.

Utöver dessa kontroller ska personen gå på en utbildning hos oss och därefter klara ett test för att kunna förordnas som god man.

I stort sett vem som helst kan bli god man om han eller hon klarar vår lämplighetsprövning.

Om du vill ansöka om god man kan du föreslå en person för uppdraget som god man. Det ska vara en person som du litar på och känner förtroende för.

Om vi får en ansökan om god man där det inte finns ett förslag på person så hittar vi en god man bland de vi har rekryterat sen tidigare. Antalet personer som har anmält sitt intresse för uppdrag som god man är begränsat. Det kan därför dröja en tid innan vi hittar en lämplig person som passar just för dig.

Du får alltid möjlighet att godkänna att just den av oss föreslagna personen förordnas som din gode man.

Läs mer om de kontroller vi gör av en blivande god man under:

Vår lämplighetsprövning

Senast uppdaterad: 19 juni 2023