Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi kontrollerar att gode mannen och förvaltaren sköter sig

Det är överförmyndarnämnden som ska se till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag tillfredsställande.

Foto: Mostphotos

Vår tillsyn sker på olika sätt. Den viktigaste delen av vår tillsyn är granskningen av den ekonomiska redovisningen.

Totalt finns det tre olika tillsynsdelar:

  • Granskning av den ekonomiska redovisningen
  • Granskning av redogörelseblankett
  • Granskning vid klagomål

Den ekonomiska redovisningen

När uppdraget omfattar att förvalta egendom, det vill säga när din gode man eller förvaltare har hand om din ekonomi, är gode mannen eller förvaltaren skyldig att redovisa vad han eller hon gjort med dina pengar.

Din gode man eller förvaltare lämnar varje år en årsräkning till oss där han eller hon redovisar vad dina pengar har använts till under det föregående året. När vi granskar redovisningen tittar vi särskilt på att dina pengar har använts för ditt bästa.

Redogörelseblanketten

Oavsett vad du får hjälp med ska den gode mannen och förvaltaren varje år lämna en redogörelse till oss. 

Klagomål

Om vi får veta att något inte fungerar bra med din gode man eller förvaltare utreder vi vad som hänt och bestämmer om byte ska göras.

Läs mer om klagomål och byte

Årliga kontroller av gode män och förvaltare

Vi gör regelbundet kontroller av våra gode män och förvaltare för att försäkra oss om att de är fortsatt lämpliga för sina uppdrag

Läs mer om dessa kontroller under:

Vår lämplighetsprövning

Senast uppdaterad: 16 september 2022