Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Alternativ till god man och förvaltare

Här kan du läsa om de olika alternativ som kan finnas till godmanskap eller förvaltarskap.

Du kan bara få en god man eller förvaltare om det behövs. För att få hjälp av en god man eller förvaltare krävs att ditt behov av hjälp beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Om du kan få hjälp på något annat, mindre ingripande sätt, ska det sättet väljas först.

I många fall kan du få hjälp på enklare sätt. Här hittar du information om de olika alternativ till hjälp som finns.

Fullmakt

Behöver du hjälp med att sköta din ekonomi och i kontakten med myndigheter? Då kan du skriva en fullmakt till någon som du har förtroende för och litar på. Den personen du gett fullmakten till har då rätt att företräda dig både i kontakten med myndigheter och på banken. Om du vill att personen ska sköta din ekonomi behöver du fylla i bankens egen fullmaktsblankett.

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta den enskilde i kontakter med myndigheter. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokförd för mer information om hur du kan få hjälp av en boendestödjare.

Personligt ombud

Kommunmedborgare som lider av långvarig psykisk problematik kan få hjälp av personligt ombud. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Grunden i arbetet som personligt ombud är ett tydligt fokus på den enskildes behov. Den enskilde får ombudets hjälp att få det stöd han eller hon har rätt till. En person som får ett personligt ombud kallas klient. I vissa fall kan denna hjälp vara tillräcklig, i andra fall kan god man eller förvaltare behövas avseende till exempel ekonomin.

Personligt ombud är en frivillig verksamhet för kommunerna. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Du kan själv ansöka om stöd av personligt ombud. En anhörig eller någon annan kan aldrig be om stöd åt den enskilde. De kan däremot ansöka i samråd med den enskilde och förmedla kontakten till ett personligt ombud.

Ett personligt ombud arbetar på den enskildes uppdrag och målet är bland annat att den enskilde ska:

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället,
2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation,
3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov.

Kontakta socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokförd för mer information.

Förmedlingsmedel 

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa dig att bättre kunna planera och få kontroll över din ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten betalar dina räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till dig. Denna insats kan många gånger vara ett lämpligt alternativ till såväl godmanskap som förvaltarskap. Det ställs inte heller krav på att du ska behöva hjälpen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokförd för mer information.

Fullmakt för framtida hjälpbehov

Om du inte behöver hjälp idag men vill bestämma vem som ska hjälpa dig den dag du inte längre förstår att säga det, kan du skriva en framtidsfullmakt.

Läs mer om framtidsfullmakt under:

Framtida hjälpbehov

Senast uppdaterad: 16 september 2022