Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Varför får vissa personer inte god man eller förvaltare?

I vissa ärenden avslås en ansökan eller avskrivs en anmälan om god man eller förvaltare trots att det finns tydliga och utförliga underlag som styrker hjälpbehovet. Hur kan det bli så?

Godmanskap

När det gäller anordnande av godmanskap tittar vi på tre saker:

  1. Är hjälpbehovet orsakat av den sortens problematik och hälsotillstånd som lagen anger?
  2. Om ja, kan detta hjälpbehov tillgodoses på mindre ingripande sätt? Till exempel genom fullmakt eller annan hjälp.
  3. Om nej, kan ett godmanskap fungera?

När det gäller den tredje punkten kan det av inlämnade underlag  framkomma omständigheter som gör att vi bedömer att ett godmanskap inte kommer att kunna utföras på ett tillfredsställande sätt. Det kan exempelvis vara så att huvudmannen har ett missbruk, är impulsiv gällande sin ekonomi, ingår avtal eller tar lån i stor utsträckning. 

Det blir inte avslag i alla dessa fall, men det är vanligare.

Förvaltarskap

När en anmälan om förvaltarskap kommer in till oss har vi ansvar att se till att allt underlag finns. Därefter ska vi ta ställning till om det finns tillräckliga skäl för oss att ansöka om förvaltarskap.

Förvaltarskap innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten och det är därför viktigt att situationen är tillräckligt allvarlig innan ansökan om förvaltarskap görs. Huvudmannens situation måste vara sådan att det inte finns något mindre ingripande sätt att hjälpa honom eller henne på.

Även här är en avgörande fråga om hjälpbehovet är orsakat av den sortens problematik och hälsotillstånd som lagen anger.

De vanligaste orsakerna till att en person får förvaltare är:

  • Att personen upprepat försätter sig i en ohållbar ekonomisk situation. Det kan handla om många avtal eller lån alternativt att konton töms så att räkningarna inte kan betalas.
  • Att personen på grund av sitt hälsotillstånd utnyttjas ekonomiskt eller riskerar att luras till att underteckna ekonomiska dokument såsom gåvobrev och liknande. Här måste något redan ha inträffat för att tillräckliga skäl för ansökan ska föreligga.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020