Granskningsläget

Foto: Mostphotos

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar för år 2021.

Så här prioriteras redovisningarna:

Vi väljer ut ett antal årsräkningar för djupgranskning. De granskas med prioritet av en granskningsgrupp bestående av tre personer.

Övriga årsräkningar omfattas av så kallad normalgranskning och granskas med följande prioritet av alla handläggare:

Du som redovisar för första gången och du som har fått anmärkning föregående redovisningsperiod, får din årsräkning granskad med förtur.
Övriga redovisningar granskas i den ordning de har kommit in till oss.
Observera att om din årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikat saknas begär vi in komplettering från dig. Vi kommer då att påbörja granskningen av din årsräkning i ett senare skede.

Senast uppdaterad: 21 januari 2022