Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Granskningsläget

Här kan du se hur långt vi har kommit i granskningen av inlämnade årsräkningar.

Foto: Mostphotos

Så här prioriteras redovisningarna:

Vi väljer ut ett antal årsräkningar för djupgranskning. De granskas med prioritet av en granskningsgrupp bestående av tre personer.

Övriga årsräkningar omfattas av så kallad normalgranskning och granskas med följande prioritet av alla handläggare:

Du som redovisar för första gången och du som har fått anmärkning föregående redovisningsperiod, får din årsräkning granskad med förtur.
Övriga redovisningar granskas i den ordning de har kommit in till oss.
Observera att om din årsräkning är bristfällig eller om till exempel verifikat saknas begär vi in komplettering från dig. Vi kommer då att påbörja granskningen av din årsräkning i ett senare skede.

Statistik över granskade årsräkningar för år 2023

Antal inkomna årsräkningar för 2023:                            
2024-07-16: 2171 stycken 

Granskade:                                                                   
2024-07-16: 1855 stycken 

Senast uppdaterad: 24 januari 2024