E-tjänster

I början av 2021 släpper vi våra första e-tjänster. Målet är att de finns tillgängliga från den 1 februari. Länkar till formulären kommer du att hitta här.

Några av de första e-tjänsterna vi släpper är:

  • årsräkning och redogörelse utan kassabok
  • ansökan om uttag - för vuxna och barn
  • redogörelse för god man och förvaltare 
  • redogörelse för god man för ensamkommande barn.

 

E-tjänsterna kommer kontinuerligt att vidareutvecklas för att vi på bästa sätt ska underlätta din kontakt med oss.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 8 januari 2021