E-tjänster

Länkar till e-tjänsteformulären finns på denna sida. Här finns också all information som rör e-tjänsterna.

Våra e-tjänster är givetvis frivilliga att använda. Våra blanketter finns kvar på vanlig plats för dig som föredrar att använda någon av dem.

E-tjänsten nedstängd lördagen den 26 november p g a allmänt underhållsarbete i Haninge kommun.

Våra e-tjänster:

Vi kommer kontinuerligt att vidareutveckla e-tjänsterna och utöka dem för att vi på bästa sätt ska underlätta din kontakt med oss. Information om när uppdateringar ska göras kommer att mailas ut och skrivs också på denna sida. Under servicefönstret för uppdatering ska man inte vara inne i e-tjänsten.

Bilagor till årsräkningen

Dina bilagor kan du givetvis bifoga digitalt innan du signerar och skickar in din årsräkning eller redogörelse. Har du inte möjlighet att bifoga dem digitalt (genom att skanna in eller fotografera dem) kan du skicka in dem med vanlig post. Märk då handlingarna tydligt med vem de rör och att det är komplettering till redan inskickad e-tjänstårsräkning så att vi kan diarieföra dem rätt.

Kommande e-tjänster

 • Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
 • Tillgångsförteckning
 • Förvaltarfrihetsbevis
 • Registerutdrag
 • Omprövning förvaltarskap

Dessa BankID fungerar

Inloggning i e-tjänsten

Alla BankID fungerar

Signering (inskick av redovisning)

 • Mobilt BankID
 • BankID på fil (dator)

Så här fyller du i våra formulär

 • Om du ska lämna datorn en längre stund kan det vara värt att spara och avsluta. Stäng inte sidan förrän du har fått bekräftelse på att det sparats. En särskild sida ska dyka upp när sparandet är klart. Du behöver sen vänta minst 15 minuter innan du öppnar samma årsräkning igen.

Bra att veta

 • E-tjänsten kan bara användas på dator. Funktionalitet för Ipad kommer längre fram. Mobil kommer inte att fungera.
 • Bilagorna får inte vara större än 1500 kB (1,5 MB) per bilaga. Flera bilagor kan dock bifogas på varje bilagedel.
 • Om du har problem med att infotexten (som man får fram genom att lägga muspekaren på "i") klipps av kan det ha att göra med din skärmupplösning eller vald webbläsare. Leverantören anger att e-tjänsten fungerar allra bäst i Chrome.
 • Om du har påbörjat redovisning i formuläret årsräkning utan kassabok och sparat, kan du ändå byta till det andra formuläret om du vill. Det finns en kryssruta som du bockar i för att byta till årsräkning med kassabok. Viktigt är då att du raderar de inkomster och utgifter du redan fyllt i och skriver om dem. Annars kommer formuläret att bli konstigt. OBS! Man kan inte byta formulär åt andra hållet och inte flera gånger per redovisningsperiod för en viss huvudman.
 • Som kvitto på att du lämnat in din redovisning (efter signering) får du bekräftelse på hemsidan om att din redovisning är mottagen. Du behöver vänta in den bekräftelsen innan du lämnar tjänsten. Du får dessutom ett bekräftelsemail om inlämnad redovisning.
 • Om vi begär komplettering via e-tjänsten så kommer avsändaren att vara utbildning@andronico.se. Det är vår leverantör som hjälper oss att skicka dessa mail och därför står inte vi som avsändare.
 • Årsräkning med kassabok - Om du har lagt till en kolumn felaktigt på inkomst- eller utgiftssidan går det i nuläget inte att ta bort den. Du får döpa den till felaktig så länge. Innan årsskiftet 2022 ska det gå att radera kolumner som man själv har lagt till.

Support

Om du kör fast eller har frågor runt något som rör e-tjänsten kan du maila

e-tjanster.overformyndaren@haninge.se

Vill du hellre redovisa på vår blanketter?

Det går fortfarande bra att använda våra blanketter för redovisning. Blanketterna ligger på samma ställe som tidigare.

Länk till blanketter

Senast uppdaterad: 25 november 2022