E-tjänster

Lansering av den första e-tjänsten har gjorts januari 2022. Länkar till formulären finns på denna sida.

Våra e-tjänster är givetvis frivilliga att använda. Våra blanketter finns kvar på vanlig plats för dig som föredrar att använda någon av dem.

Nedan kan du se vilka e-tjänster som hittills lanserats.

Några av de första e-tjänsterna vi släpper är:

Efter lansering kommer vi kontinuerligt att vidareutveckla e-tjänsterna och utöka dem för att vi på bästa sätt ska underlätta din kontakt med oss. Information om när uppdateringar ska göras kommer att mailas ut och skrivs också på denna sida. Under servicefönstret för uppdatering ska man inte vara inne i e-tjänsten.

Bilagor till årsräkningen

Dina bilagor kan du givetvis bifoga digitalt innan du signerar och skickar in din årsräkning eller redogörelse. Har du inte möjlighet att bifoga dem digitalt (genom att skanna in eller fotografera dem) kan du skicka in dem med vanlig post. Märk då handlingarna tydligt med vem de rör och att det är komplettering till inskickad årsräkning så att vi kan diarieföra dem rätt.

Höstens kommande e-tjänster

Under hösten 2022 börjar vi med att utveckla fler e-tjänster. De första blir

  • Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
  • Tillgångsförteckning
  • Förvaltarfrihetsbevis
  • Registerutdrag
  • Omprövning förvaltarskap

Support

Om du kör fast eller har frågor runt något som rör e-tjänsten kan du maila

e-tjanster.overformyndaren@haninge.se

Så här fyller du i våra formulär

  • Om du ska lämna datorn en längre stund kan det vara värt att spara och avsluta. Stäng inte sidan förrän du har fått bekräftelse på att det sparats. En särskild sida ska dyka upp när sparandet är klart. Du behöver sen vänta minst 15 minuter innan du öppnar samma årsräkning igen.

Hur du sparar och skickar in din redovisning

Hur du sparar

Närhelst du har börjat fylla i formuläret i denna e-tjänst kan du välja att klicka på knappen ”spara och avsluta”. Då sparas och stängs aktuellt formulär, men du är fortfarande inloggad och kan välja att öppna andra formulär.

OBS! vänta på att du får bekräftelse på att din årsräkning har sparats innan du stänger ner din hemsida.

För att fortsätta att fylla i uppgifter i samma årsräkning behöver du öppna formuläret igen. Nästa gång du öppnar ett formulär som du sparat uppgifter i kommer alla dina sparade uppgifter att finnas kvar.

Du behöver inte spara så länge du har fönstret med formuläret öppet, eftersom uppgifterna sparas automatiskt så länge formuläret öppet. Om du stänger fönstret med formuläret utan att spara och avsluta kommer däremot alla uppgifter som du har fyllt i att försvinna.

Observera att du måste spara dina ändringar innan du loggar ut. Du behöver sedan logga in med BankID och öppna formuläret för att fortsätta att fylla i. Nästa gång du loggar in och öppnar samma formulär kommer alla dina sparade uppgifter att finnas kvar.

Hur du lämnar in din redovisning

När du är klar med formuläret och vill lämna in din redovisning till överförmyndarnämnden så väljer du ”signera och skicka in”. Det är först när du har signerat med BankID och nåtts av informationen ”din redovisning är nu inskickad” som din redovisning är inlämnad till överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022