Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

E-tjänster

Länkar till e-tjänsteformulären finns på denna sida. Här finns också all information som rör e-tjänsterna.

Vi upplever sämre prestanda på våra e-tjänster just nu. Det kan göra att våra e-tjänster upplevs som långsamma. Vår leverantör arbetar för fullt med att försöka lösa detta och vi beklagar det besvär det medför. Det går bra att skicka in årsräkningar per post.

Våra e-tjänster är givetvis frivilliga att använda. Våra blanketter finns kvar på vanlig plats för dig som föredrar att använda någon av dem. 

OBS! Det finns två redovisningsperioder upplagda för varje huvudman. En för föregående år och en för innevarande år. Detta är för att du löpande ska kunna föra bok under året. Var noga med att kontrollera att du väljer rätt redovisningsperiod innan du har lämnat in din redovisning för 2023.

Våra e-tjänster:

Vi kommer kontinuerligt att vidareutveckla e-tjänsterna och utöka dem för att vi på bästa sätt ska underlätta din kontakt med oss. Information om när uppdateringar ska göras kommer att anges under Aktuellt och skrivs också på denna sida. Under servicefönstret för uppdatering ska man inte vara inne i e-tjänsten.

Bilagor till årsräkningen

Dina bilagor kan du givetvis bifoga digitalt innan du signerar och skickar in din årsräkning eller redogörelse. Har du inte möjlighet att bifoga dem digitalt (genom att skanna in eller fotografera dem) kan du skicka in dem med vanlig post. Märk då handlingarna tydligt med vem de rör och att det är komplettering till redan inskickad e-tjänstårsräkning så att vi kan diarieföra dem rätt.

Kommande e-tjänster

 • Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
 • Tillgångsförteckning
 • Förvaltarfrihetsbevis
 • Registerutdrag
 • Omprövning förvaltarskap

Nyheter senaste uppdateringen av Årsräkningsformulären

Båda årsräkningsformulären:

 • Körjournalen visar rätt datum även efter att data sparats.
 • Redogörelsesidan för förvalta egendom klarar nu av att man byter namn och kontonummer på ingående konton.

Dessa BankID fungerar

Inloggning i e-tjänsten

Alla BankID fungerar (FrejaID undantaget)

Signering (inskick av redovisning)

 • Mobilt BankID (FrejaID undantaget)
 • BankID på fil (dator)

Så här fyller du i våra formulär

(uppdaterad 2022-10-12)

(uppdaterad 2022-10-12)

(upplagd 2023-01-23)

(uppdaterad 2022-10-14)

 • Om du ska lämna datorn en längre stund kan det vara värt att spara och avsluta. Stäng inte sidan förrän du har fått bekräftelse på att det sparats. En särskild sida ska dyka upp när sparandet är klart. Du behöver sen vänta minst 15 minuter innan du öppnar samma årsräkning igen.

Bra att veta

 • E-tjänsten är i dagsläget bara utformad för ställföreträdare som har vuxna huvudmän
 • E-tjänsten kan bara användas på dator. Funktionalitet för Ipad kommer längre fram. Mobil kommer inte att fungera.
 • Bilagorna får inte vara större än 1500 kB (1,5 MB) per bilaga. Flera bilagor kan dock bifogas på varje bilagedel.
 • Om du har problem med att infotexten (som man får fram genom att lägga muspekaren på "i") klipps av kan det ha att göra med din skärmupplösning eller vald webbläsare. Leverantören anger att e-tjänsten fungerar allra bäst i Chrome.
 • Du kan bara byta formulär (byta mellan med eller utan kassabok) innan du har sparat några uppgifter. Efter det kan du inte byta.
 • Som kvitto på att du lämnat in din redovisning (efter signering) får du bekräftelse på hemsidan om att din redovisning är mottagen. Du behöver vänta in den bekräftelsen innan du lämnar tjänsten. Du får dessutom ett bekräftelsemail om inlämnad redovisning.
 • Om vi begär komplettering via e-tjänsten så kommer avsändaren att vara utbildning@andronico.se. Det är vår leverantör som hjälper oss att skicka dessa mail och därför står inte vi som avsändare.
 • Årsräkning med kassabok - Om du har lagt till en kolumn felaktigt på inkomst- eller utgiftssidan går det i nuläget inte att ta bort den. Du får döpa den till felaktig så länge.
 • Om ni är två ställföreträdare som gemensamt har uppdraget kan ni i nuläget INTE använda e-tjänsten.

Support

Om du kör fast eller har frågor runt något som rör e-tjänsten kan du maila

e-tjanster.overformyndaren@haninge.se

Vill du hellre redovisa på vår blanketter?

Det går fortfarande bra att använda våra blanketter för redovisning. Blanketterna ligger på samma ställe som tidigare.

Länk till blanketter

Senast uppdaterad: 3 april 2024