Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Personuppgiftsbehandling - GDPR

Sen den 25 maj 2018 är EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR) gällande rätt i Sverige istället för den gamla personuppgiftslagen (PUL).

Foto: Mostphotos

De personuppgifter som lämnas till oss behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ett ärende. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift, utbetalning av arvode, rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

De flesta av våra behandlingar sker med stöd av lag, medan ett fåtal sker med stöd av lämnat samtycke.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss, då vi är skyldiga att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.

Begäran om personuppgiftsutdrag

Vi är skyldiga att spara dina uppgifter så länge tillsynen enligt lag ska utövas av oss och därefter minst tre år ytterligare. Är du rekryterad och aldrig har haft något uppdrag kan du när du så önskar bli borttagen ur vårt register.

Har du frågor eller synpunkter om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud: 
dataskyddsombud@haninge.se eller till Integritetsskyddsmyndigheten: imy@imy.se

Utförligare information om vår personuppgiftsbehandling, dina rättigheter och våra skyldigheter.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022