Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God man för ensamkommande barn

När ett barn under 18 år kommer till Sverige utan sina föräldrar och inte har någon annan i deras ställe behövs en god man. Överförmyndarnämnden ska då utse en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn. Gode mannen är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Foto: Mostphotos

Överförmyndarnämndens tillsyn

Vi har tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till oss hur han eller hon har skött uppdraget.

Exempel på uppgifter som gode mannen ska göra är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning.

För mer information om vilka uppgifter som gode mannen har, se informationsbladet:

Riktlinjer/Checklista för gode mannens uppgifter

Läs mer om redovisning:
Redovisa ditt uppdrag i E-WÄRNA

Läs om arvodet vid uppdrag för ensamkommande barn

Om barnet får uppehållstillstånd

Om barnet får uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som tingsrätten utser. Vi är skyldiga att informera socialnämnden om barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Socialnämnden ska ansöka om det hos tingsrätten. När tingsrätten har utsett en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022