Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God man i förmyndares ställe

En god man i förmyndares ställe förordnas om en förälder på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva sitt förmynderskap. 

Beslutet om godmanskapet fattas av oss.

Ditt uppdrag

Du ska, så snart du får ditt uppdrag, visa upp ditt registerutdrag för banken och samtidigt meddela att ett konto ska vara öppet för löpande utgifter. Bevis på att övriga barnets konton har försetts med överförmyndarspärr ska du skicka till oss så snart som möjligt.

Barnets pengar på spärrat konto kan endast tas ut med vårt samtycke. Du kan skriftligen ansöka till oss om uttag från spärrat konto.

Du är som god man ansvarig för barnets ekonomi och ska se till att barnets tillgångar förvaltas på ett säkert sätt.

I förvaltningen av barnets ekonomiska angelägenheter ingår att den du ska företräda barnet vid till exempel öppnande av bankkonto eller inköp av varor som inte täcks av barnets fickpengar. Du ska också ansöka om olika former av ersättningar eller bidrag, till exempel studiebidrag.

Om barnet fyllt 16 år förfogar han eller hon själv över inkomst förvärvad genom eget arbete.

Som god man ska du se till att barnets medel, i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De pengar som inte används för sådana ändamål ska du se till att placera så att skälig avkastning erhålls och att tillräcklig trygghet finns för dess bestånd. Du behöver ansöka om vårt samtycke för omplacering av barnets pengar.

Du får under inga omständigheter sammanblanda din egen ekonomi med barnets ekonomi.

Redovisning

De regler om redovisning som gäller stämmer överens med de som gäller för ställföreträdare för vuxna.

Läs mer om redovisningen

Arvode

Läs om arvodet för uppdraget

Upphörande

Ditt uppdrag kan upphöra om föräldern åter kan utöva sitt förmynderskap. Du behöver då meddela oss detta och begära ditt entledigande.

Det är vi som fattar beslut om upphörande.

Senast uppdaterad: 21 september 2022