Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arvode vid uppdrag för barn

Som ställföreträdare för ett omyndigt barn har du rätt till arvode. Du kan själv välja om du vill begära arvode eller inte.

Foto: Mostphotos

Vi tar beslut om arvode efter att vi har granskat din redovisning. Huvudregeln är att arvodet ska betalas med barnets pengar.

Om du är medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare eller god man i förmyndares ställe får du arvode en gång per år efter det att vi har granskat din redovisning.

Arvodet är 5 % av ett prisbasbelopp per år.

Om du har uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare får du arvodet utbetalt av socialtjänsten för vårdnadsdelen.

Om du är god man vid motstridiga intressen kan du begära timarvode.

Det är viktigt att du skriver ner den tid du lagt ner och vad du har gjort. Underlaget behövs för att vi ska kunna besluta om arvode.

Läs mer om timarvode vid speciellt arbete

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022