Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

God man vid motstridiga intressen

Om du och ditt barn ska rättshandla tillsammans och det krävs någon form av motprestation från ditt barns sida uppstår en jävssituation. Ditt barn kan inte företrädas av dig vid dessa tillfällen eftersom du samtidigt är barnets motpart.

De vanligaste situationerna när det kan behövas en tillfällig god man som bevakar ditt barns intressen är:

  • om både barn och en förälder är delägare i samma dödsbo
  • om barnet ska köpa eller motta (förvärva) en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder
  • om en förälder ska låna barnets pengar
  • om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter med mera.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av oss på nämnden.

Förmynderskapet utövas av båda förmyndarna (föräldrarna) gemensamt enligt 12 kap 12 § Föräldrabalken. Det innebär t ex att om en förälder har del i ett dödsbo tillsammans med sitt barn kan den andre föräldern inte företräda barnet (godkänna arvskiftet) ensam.

Ditt uppdrag

Som god man ska du företräda barnet vid den rättshandling du har förordnats för. Du ska kontrollera att allt går rätt till för barnets räkning och sedan underteckna de handlingar som behöver undertecknas av dig som god man.

Vid så gott som samtliga uppdrag enligt detta lagrum krävs vårt samtycke för att rättshandlingen ska kunna genomföras/slutföras.

När du har skrivit under och samtliga andra parter har skrivit under avtalet/arvskiftet ska originalet därför skickas till oss för samtycke. Först efter att vi har lämnat samtycke är det möjligt att slutföra rättshandlingen.

Redovisning av uppdraget

Om ditt uppdrag varar längre än ett år ska du lämna redogörelse över uppdraget till oss en gång per år fram till dess att ditt uppdrag är slutfört. Redogörelsen ska lämnas in senast den sista februari varje år.

Arvode

Du har rätt till ett arvode för det arbete du har utfört. Läs mer om arvoderingen:

Timarvode vid speciellt arbete

Upphörande av godmanskapet

När ditt begränsade uppdrag är slutfört och du har redovisat det till oss kan uppdraget upphöra. Du kan begära dig entledigad och skicka in din ansökan tillsammans med din redovisning av att uppdraget är slutfört.

Det är vi som fattar beslut om upphörande.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022