Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Föräldrar till barn under 18 år

Överförmyndarnämnden ska se till att barnets pengar inte används på ett olämpligt sätt. Grundregeln är att ditt barns tillgångar ska placeras tryggt och säkert och ge en rimlig avkastning.

Flicka på en cykel Foto: Mostphotos

Som förälder ska du ta till vara ditt barns rättigheter och intressen och se till ditt barns bästa. Du företräder också ditt barn i ekonomiska frågor. 

Barnets pengar får användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får aldrig skänkas bort.

Som förälder har du en försörjningsplikt för ditt barn även om barnet har egna pengar.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver vårt samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller om barnet ska:

  • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • ärva pengar i ett dödsbo
  • låna eller låna ut pengar
  • bedriva rörelse.

Om både du och ditt barn är inblandade i någon av dessa punkterna ovan behöver vi oftast utse en tillfällig god man.

Läs mer om god man vid motstridiga intressen

 

Senast uppdaterad: 21 september 2022