Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Framtida hjälpbehov

Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakt

Svenska bankföreningen har tagit fram en information om framtidsfullmakter. Om du vill få mer information om vad den nya lagen innebär kan du läsa Svenska bankföreningens information eller se på deras korta informationsfilm.

Bankföreningens information om framtidsfullmakt.

Se Bankföreningens film om hur man kan använda fullmakt på bank

Framtidsfullmakten kan upprättas av dig som är myndig medan du fortfarande förstår att ta ställning. Fullmakten ska bevittnas av två personer. Fullmakten träder i kraft först när du inte längre kan fatta beslut själv. Innan dess kan en vanlig fullmakt användas för att hjälpa dig.

Vi har inte tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Därför kan vi inte svara på allmänna frågor om framtidsfullmakter eller ge råd om hur den ska upprättas. Om du har sådana frågor kan du kontakta en jurist för att få hjälp.

Om vi får information om att fullmakten missbrukas eller missköts har vi möjlighet att kräva in redovisning av uppdraget och hur det utförts.

Om du tycker att en framtidsfullmakt missbrukas kan du anmäla det till oss. Tala då om vem som lämnat fullmakten, vem som är fullmaktstagare och förklara på vilket sätt du tycker att fullmakten har missbrukats. Vi kan besluta om att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas om fullmaktstagaren missbrukat sin ställning eller varit allvarligt försumlig.

Om du är innehavare av en framtidsfullmakt och ska utföra en rättshandling där fullmaktsgivaren är din motpart, behöver du kontakta oss för att ansöka om en tillfällig god man på grund av jäv.

Om en person har god man eller förvaltare har en framtidsfullmakt ingen verkan i de delar som de uppdragen omfattar.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022