Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detta händer när en huvudman avlider

En ställföreträdares uppdrag upphör samma dag som huvudmannen avlider. Det blir istället huvudmannens dödsbo som tar över ansvaret för att betala eventuella kvarvarande räkningar.

Ställföreträdaren har en månad på sig, från det att huvudmannen avlidit, att lämna in sin slutredovisning till överförmyndarnämnden rörande huvudmannens ekonomi. När nämnden har granskat klart slutredovisningen kommer vi att skicka ut alla årsredovisningar till en av dödsbodelägarna som rekommenderat brev. Detta brev måste hämtas ut på ett utlämningsställe.

Klandertid

Den som mottar redovisningshandlingarna har tre års klanderrätt. Det innebären rätt att under dessa tre år granska redovisningarna och ställa frågor till ställföreträdaren om sådant som det finns funderingar kring. Om det kan konstateras att huvudmannen har lidit ekonomisk skada (förlorat pengar) på grund av något som ställföreträdaren har gjort eller låtit bli att göra, kan man begära ersättning för den skadan. I första hand ska kontakt tas med ställföreträdaren för att se om det går att komma överens om vilken ersättning som ska utgå. Går inte en överenskommelse att nå kan man vända sig till tingsrätten och väcka talan om ersättning från ställföreträdaren. Det blir tingsrätten som avgör om dödsboet har rätt till ersättning och vilket belopp som ska utgå. Tingsrätten behöver underlag som visar den ekonomiska skada huvudmannen lidit.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021