Våra politiker

Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndarnämndens ledamöter.

Varje kommun representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare. Ordförandeskapet i nämnden roterar mellan kommunerna med två års mellanrum.

Kontakt

Yvonne Berglund (C)
Ordförande – Salem
info@yvonneberglund.se

Göran Hallberg (S)
Vice ordförande – Huddinge
goran.hallberg@nordea.com

Agneta Sundkvist (S)
Ersättare - Salem
agneta.sundqvist@gmail.com

Jean-Pierre Zune (S)
Ledamot – Botkyrka
jpzune7@gmail.com

Asta Holm (M)
Ersättare – Botkyrka
asta@malmbacken.se

Nonna Karnova (M)
Ledamot – Haninge
nonna.karnova@haninge.se

Anders Reichenberg (S)
Ersättare – Haninge
anders.reichenberg@gmail.com

Anna Sjösten Yderhag (M)
Ersättare - Huddinge
anna.sjosten-yderhag@huddinge.se

Agneta Tjärnhammar (M)
Ledamot – Nynäshamn
agneta.tjarnhammar@nynashamn.se

Thomas Söderström (PPiN)
Ersättare – Nynäshamn
thomas.soderstrom@nynashamn.se

Anna Pasini Frängsmyr (S)
Ledamot – Tyresö
frangsmyr@gmail.com

Maria Stenberg (M)
Ersättare – Tyresö
maria.stenberg@tyreso.se

Senast uppdaterad: 16 september 2022