Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid?

Det är viktigt för oss att få in din redovisning i rätt tid, för att vi ska kunna ha tillsyn över din huvudmans eller ditt omyndiga barns ärende på ett bra sätt.

När du vet att du inte hinner lämna in din redovisning i tid

Innan tiden har gått ut behöver du kontakta oss och be om att få mer tid, det vill säga begära anstånd. Du slipper då att få påminnelse om att lämna in redovisningen.

Om redovisningen inte kommer in och du inte har hört av dig

Om vi inte har fått din redovisning i tid skickar vi en påminnelse till dig. I påminnelsen får du ett nytt datum när du senast ska lämna in redovisningen. Samtidigt får du information om vitesföreläggande. Om du inte lämnar in redovisningen den dagen heller, lämnar handläggaren ärendet till den politiska nämnden för beslut om vitesföreläggande.

Vitesföreläggande

Ett vitesföreläggande är ett beslut som informerar dig om vad som händer om du fortfarande inte lämnar in den begärda redovisningen. Beslutet skickas till dig med rekommenderat brev. Om du inte hämtar ut brevet kommer en delgivningsman att lämna det till dig personligen. Du kan aldrig missa att få vetskap om att du har fått ett beslut om vitesföreläggande.

I beslutet om vitesföreläggande får du ett nytt datum när du senast ska lämna in redovisningen. Om du inte lämnar in redovisningen inom denna tid skriver vi till tingsrätten och ber att domstolen dömer dig att betala 5 000 kronor, Det kallas utdömande av vite. Trots domstolens beslut ska du ändå lämna in redovisningen som saknas. Om du inte gör det kan domstolen döma dig att betala 10 000 kronor till. Även efter det beslutet är du skyldig att lämna in den saknade redovisningen.

Domstolen handlägger ärendet om vite som ett brottmål. Om domstolen dömer dig att betala vite ses det därför som ett straff. Det betyder att du blir registrerad i Polisens belastningsregister.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020