Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Timarvode vid speciellt arbete

För vissa arbetsuppgifter kan du ha rätt till timersättning. Här kan du läsa om vad som gäller.

Om du i ditt uppdrag behöver hjälpa din huvudman med speciella rättshandlingar kan du ha rätt till timarvode.

De rättshandlingar som du kan få timersättning för är när du bevakar din huvudmans rätt:

  • i ett dödsbo
  • vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt
  • vid ansökan om skuldsanering eller omfattande kontakter med fordringsägare för att få till stånd avbetalningsplaner.

Timarvodet är 250 kr.

Till din redogörelse ska du bifoga din begäran om timarvode. Det är viktigt att du skriver ner vilka åtgärder du begär timarvode för och hur mycket tid du har lagt ner på respektive arbetsmoment.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020