Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Redovisning

Foto: Mostphotos

När du ska lämna redovisning får du brev om detta från oss. I brevet talar vi om vilka handlingar du ska skicka med din redovisning. Redovisningshandlingen med din underskrift ska alltid skickas i original. Du ska bara skicka kopior av dina underlag. Du ska behålla dina underlag i original.

Uppdraget börjar - Förteckning

Om ditt uppdrag börjar genom tingsrättens beslut ska du inom två månader lämna in en förteckning som visar alla huvudmannens tillgångar och skulder per din förordnandedag. Du hittar datum för din förordnandedag i beslutet från tingsrätten, eller överst till höger i ditt registerutdrag.

Om du har blivit god man eller förvaltare genom att vi har beslutat om byte ska du inte lämna förteckning.

Uppdraget pågår - Årsräkning

Varje år ska du lämna in en ekonomisk redovisning för ditt uppdrag under föregående år. Denna ekonomiska redovisning kallar vi årsräkning. Du ska lämna in årsräkningen till oss senast den sista februari varje år. 

Här kan du läsa mer om årsräkning:

Årsräkning

Uppdraget slutar - Sluträkning

När ditt uppdrag slutar ska du lämna en sluträkning till oss. Du ska lämna in den inom en månad från den dag då ditt uppdrag slutade. Ditt uppdrag kan ta slut på flera sätt:

  • När du blir utbytt genom beslut av oss. I vårt beslut om byte kan du se vilket datum ditt uppdrag slutar.
  • När godmanskapet eller förvaltarskapet avslutas helt genom beslut av tingsrätten. Uppdraget avslutas samma dag som tingsrätten fattar sitt beslut, om de inte skriver någonting annat i beslutet.
  • När din huvudman avlider. Uppdraget slutar samma dag som huvudmannen avlider.

Hur du lämnar in din redovisning till oss

Din redovisning måste vara undertecknad och inskickad med vanlig post, i original. Vi kan inte ta emot redovisningar per e-post eller fax. 

Vi registrerar inte redovisningar som skickas in per e-post eller fax som en inkommen upprättad redovisning. Det betyder att vi fortsätter att begära att du ska lämna in redovisningen och att du riskerar att få ett beslut om vitesföreläggande.

Här kan du läsa mer om vad som händer om du inte lämnar in redovisningen i tid:

Om redovisningen blir försenad

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Redogörelseblankett

Du ska alltid lämna in redogörelseblankett varje år, även om du inte vill ha arvode.

Covid-19 och arvode

Under 2020 har vi uppmanat dig att inte besöka din huvudman, på grund av spridningen av Covid-19 i samhället.
Tänk på att du behöver beskriva utförligt i redogörelsen hur du har kompenserat uteblivna besök med andra kontakter, för att vi ska kunna besluta om ett rättvist arvode till dig.

Hitta direkt

Ska du redovisa ditt omyndiga barns ekonomi?

Läs om föräldrars redovisning

Har du problem med våra blanketter?

Läs först informationen på vår sida om nedladdning.

Så här laddar du ner våra blanketter