Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Redovisning

När du ska lämna redovisning får du brev om detta från oss. I brevet talar vi om vilka handlingar du ska skicka med din redovisning. Redovisningshandlingen med din underskrift ska alltid skickas i original. Du ska bara skicka kopior av dina underlag. Du ska behålla dina underlag i original.

Man använder miniräknare Foto: Motsphotos

Uppdraget börjar - Förteckning

Om ditt uppdrag börjar genom tingsrättens beslut ska du inom två månader lämna in en förteckning som visar alla huvudmannens tillgångar och skulder per din förordnandedag. Du hittar datum för din förordnandedag i beslutet från tingsrätten, eller överst till höger i ditt registerutdrag.

Om du har blivit god man eller förvaltare genom att vi har beslutat om byte ska du inte lämna förteckning.

Uppdraget pågår - Årsräkning

Varje år ska du lämna in en ekonomisk redovisning för ditt uppdrag under föregående år. Denna ekonomiska redovisning kallar vi årsräkning. Du ska lämna in årsräkningen till oss senast den sista februari varje år. 

Här kan du läsa mer om årsräkning:

Årsräkning

Uppdraget slutar - Sluträkning

När ditt uppdrag slutar ska du lämna en sluträkning till oss. Du ska lämna in den inom en månad från den dag då ditt uppdrag slutade. Ditt uppdrag kan ta slut på flera sätt:

  • När du blir utbytt genom beslut av oss. I vårt beslut om byte kan du se vilket datum ditt uppdrag slutar.
  • När godmanskapet eller förvaltarskapet avslutas helt genom beslut av tingsrätten. Uppdraget avslutas samma dag som tingsrätten fattar sitt beslut, om de inte skriver någonting annat i beslutet.
  • När din huvudman avlider. Uppdraget slutar samma dag som huvudmannen avlider.

Hur du lämnar in din redovisning till oss

Din redovisning måste vara undertecknad och inskickad med vanlig post, i original. Vi kan inte ta emot redovisningar per e-post eller fax. 

Vi registrerar inte redovisningar som skickas in per e-post eller fax som en inkommen upprättad redovisning. Det betyder att vi fortsätter att begära att du ska lämna in redovisningen och att du riskerar att få ett beslut om vitesföreläggande.

Här kan du läsa mer om vad som händer om du inte lämnar in redovisningen i tid:

Om redovisningen blir försenad

Redogörelseblankett

Du ska alltid lämna in redogörelseblankett varje år, även om du inte vill ha arvode.

Hitta direkt

Ska du redovisa ditt omyndiga barns ekonomi?

Läs om föräldrars redovisning

Har du problem med våra blanketter?

Läs först informationen på vår sida om nedladdning.

Så här laddar du ner våra blanketter

Senast uppdaterad: 13 december 2022