Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansökan om upphörande

Vad krävs för att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra?

Med upphörande menas att godmanskapet eller förvaltarskapet ska avslutas. Med ställföreträdare menar vi den person som är god man eller förvaltare.

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap ska bara finnas så länge behovet finns. Behöver du inte längre hjälp av en god man kan du ansöka om att det ska upphöra. Du ska skicka din ansökan direkt till tingsrätten som fattar beslutet om upphörande. Vi får yttra oss om upphörande innan de fattar sitt beslut.

Samma personer som får ansöka om god man får också ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Om ett godmanskap har anordnats för en person som enligt läkare inte förstår att ta ställning själv är det dock inte självklart att godmanskapet kan upphöra efter ansökan från en anhörig.

Upphörande av förvaltarskap

Ett förvaltarskap ska bara finnas så länge det behövs. Eftersom förvaltarskap inte är frivilligt och samtycke inte krävs för att det ska anordnas räcker det inte att du vill att det ska upphöra. 

För att ett förvaltarskap ska kunna upphöra krävs att läkare intygar att du inte längre behöver en förvaltare. Det intyget ska du skicka in till tingsrätten tillsammans med din ansökan om upphörande.

Beslut om upphörande fattas av tingsrätten.

Om godmanskapet eller förvaltarskapet upphör

Om tingsrätten fattar beslut om att du inte längre ska ha god man eller förvaltare ska din före detta gode man eller förvaltare så snart som möjligt lämna över de räkningar och andra papper som du behöver för att du själv ska kunna sköta din ekonomi. 

Din före detta gode man/förvaltare har en månad på sig att lämna in sin sista redovisning till överförmyndarnämnden rörande din ekonomi. När nämnden har granskat klart slutredovisningen kommer vi att skicka ut alla årsredovisningar till dig som rekommenderat brev. Detta brev kommer du att behöva hämta ut på ett utlämningsställe. Du kommer att få ett sms eller e-postmeddelande från Postnord när brevet kan hämtas ut.

Klandertid

När du har hämtat ut redovisningshandlingarna har du tre års klanderrätt. Det betyder att du har rätt att under dessa tre år granska redovisningarna och ställa frågor till gode mannen/förvaltaren om sådant som du har funderingar kring. Om du tycker att du har lidit ekonomisk skada (förlorat pengar) på grund av något som din ställföreträdare har gjort eller låtit bli att göra, kan du begära ersättning för den skadan. I första hand ska du ta kontakt med din före detta gode man eller förvaltare för att se om ni kan komma överens om vilken ersättning du har rätt till. Kommer ni inte överens så kan du vända dig till tingsrätten och väcka talan om (kräva) ersättning från honom eller henne. Det blir tingsrätten som avgör om du har rätt till ersättning och vilket belopp du ska få. Du behöver kunna visa tingsrätten underlag som visar den ekonomiska skada du har lidit.

Hit skickar du din ansökan

Om du bor i Tyresö:
Nacka tingsrätt
Box 69
131 07 Nacka

Om du bor i Salem:
Södertälje tingsrätt
Box 348
151 24 Södertälje

Om du bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn:
Södertörns tingsrätt
141 84 Huddinge

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022