Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Klagomål och byte

Foto: Mostphotos

Vi har tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. I vår tillsyn ingår att vi granskar hur din ställföreträdare förvaltar din egendom och i övrigt sköter sitt uppdrag.

För att vi ska få veta hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag är vi beroende av att få information från dig eller personer som kommer i kontakt med både dig och din ställföreträdare.

Om du har synpunkter på hur din ställföreträdare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med ställföreträdaren för att gemensamt hitta en lösning. Kommer ni inte fram till någon lösning kan du i andra hand vända dig till oss.

Ditt klagomål på din ställföreträdare ska du lämna skriftligen till oss. Det är viktigt att du tar upp konkreta exempel på vad ditt klagomål rör, så att din ställföreträdare kan förklara och bemöta dina synpunkter. Kom ihåg att underteckna ditt brev. Lämna gärna kontaktuppgifter om vi behöver komma i kontakt med dig.

När vi får in ditt klagomål börjar vi utreda ditt klagomål. Vi skickar en kopia av ditt brev till ställföreträdaren och han eller hon får möjlighet att ge svar på ditt klagomål inom 14 dagar. Du får en kopia på svaret. I vissa fall kanske du är nöjd med det svar eller den förklaring du har fått. Du kan då meddela oss att du tar tillbaka ditt klagomål. Vi avskriver då klagomålet. Det betyder att vi inte handlägger det vidare.

Om du inte är nöjd med förklaringen fortsätter vi att utreda klagomålet. 

Om vår utredning av ditt klagomål visar att ställföreträdaren är olämplig att vara kvar i uppdraget är det vi som fattar beslut om byte av ställföreträdare. Om vi kommer fram till att ställföreträdaren inte är olämplig att fortsätta sitt uppdrag kommer vi att avskriva ditt klagomål från vidare handläggning.

Vill du läsa mer om hur det går till när vi letar upp en ny ställföreträdare? Läs mer under:

Efter ansökan

Har du några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Mejla oss

Synpunkter och klagomål skickar du till

Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge

eller via e-post till
Överförmyndaren

Senast uppdaterad: 9 september 2022