Vad krävs för att bli god man eller förvaltare?

Innan du kan få ett uppdrag via oss så måste vi kontrollera att du är lämplig för uppdrag. Det gör vi genom vår lämplighetsprövning som beskrivs nedan.

Registerkontroll

Enligt föräldrabalken ska den som utses till god man eller förvaltare vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

I samband med att du vill bli ställföreträdare i någon av våra kommuner godkänner du att vi gör kontroller av dig som ställföreträdare. Kontroller görs hos överförmyndarnämnden, socialförvaltningen, Kronofogden och i Polisens belastningsregister.

Du får inte heller ha förvaltare vilket vi kontrollerar hos överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Grupputbildning och test 

Om du klarar registerkontrollen kommer du att få ett digitalt test skickat till din mail som är en del av lämplighetsprövningen av dig. Endast de personer som klarar testet kan bli god man eller förvaltare.

Kontroller under uppdragets gång

Vi gör kontroller i polisens belastningsregister och hos Kronofogden en gång per år under ditt uppdrag.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023