Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arvode

Här kan du läsa om vad som gäller om arvode, vad som avgör vem som ska betala ditt arvode och hur du deklarerar arvodet till Skatteverket.

Foto: Mostphotos

Beslut om arvode

Beslut om arvode och ersättning fattas alltid av oss. Vi beslutar både om arvodets och kostnadsersättningens storlek och vem som ska betala. Det sker efter att vi granskat klart din redovisning. När vi avgör arvodets storlek utgår vi från ditt uppdrags omfattning och innehållet i årsräkningen och din redogörelse.

Vi följer i huvudsak Sveriges kommuner och regioners riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. De består av olika arvodesnivåer för ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp.

Du får som ställföreträdare aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand.

Arvodet betalas som huvudregel av huvudmannen

En förutsättning för att huvudmannen ska betala ditt arvode är att hans eller hennes tillgångar överstiger två prisbasbelopp eller att inkomsten före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. I annat fall betalar kommunen arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet. Kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. 

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet 

Du ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket och deklarera dessa i en förenklad arbetsgivardeklaration inom en månad från det att arvodet togs ut. Väntar du för länge med att deklarera finns det risk att det inbetalade beloppet återbetalas som skatteåterbäring eftersom Skatteverket inte har uppgifter om vad pengarna avser. Se mer information om hålltiderna på Skatteverkets hemsida.

Skatt på arvode och arbetsgivaravgifter ska du betala från ett konto i huvudmannens namn, till huvudmannens skattekonto. Enda undantaget är ersättning under 1 000 kr per år som du istället tar upp i din egen deklaration. Kontakta Skatteverket för mer information.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om din huvudman har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland var svårt att få ut sitt arvode. Det kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller har skuldsanering. I andra fall kan det bero på att huvudmannen har större utgifter än hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som du kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Här kan du läsa mer om de olika åtgärder du kan vidta:

Vid små ekonomiska marginaler

Om huvudmannens dödsbo ska betala arvodet

När vi har granskat klart din sluträkning kontrollerar vi vem som ska betala arvodet. Om din huvudmans dödsbo ska betala arvodet får det en kopia av arvodesbeslutet tillsammans med ett följebrev med kontaktuppgifter till dig.

Ni får komma överens om datum och konto för utbetalning av ditt arvode.

Om du vill skicka en kopia av ditt arvodesbeslut till huvudmannens dödsbo för utbetalning ska du inte skriva någon information på själva beslutet. Såna uppgifter kan missförstås som att de kommer från oss.

Om kommunen betalar ditt arvode

Om du inte har fått arvode utbetalat av kommunen tidigare behöver du anmäla ditt konto för att slippa få arvodet på utbetalningsavi. 

Här kan du läsa om hur du gör:

Få ditt arvode till rätt konto

När betalar kommunen ut mitt arvode?

Om kommunen betalar arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalningen till dig görs. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Kostnadsersättning och bilersättning

Alla kostnader som du som ställföreträdare har med anledning av ditt uppdrag ersätts efter beslut av oss.

Det är inte tillåtet att utan beslut från oss ta ut ersättning för bensinkostnader, SL-kort eller liknande.

Du kan begära bilersättning för resor som du gjort i uppdraget som god man. Bilersättning betalas med 25 kronor per mil. Du måste fylla i den körjournal som finns i arvodesräkningen. 

Det finns inte någon regel som anger att bilersättning ska tas ut samma år de uppkommit.

 

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022