Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillfälliga godmansuppdrag

Utöver vanliga godmansuppdrag som är tänkta att vara tills vidare finns också andra sorters uppdrag som är mer tidsbegränsade i sin karaktär.

God man för specifik rättshandling

I vissa fall får en person hjälp av anhöriga utan att godmanskap är nödvändigt. Ibland kan det dock uppstå en situation där de inte kan hjälpa personen på detta sätt. Den situationen uppkommer när personen inte längre förstår att ta ställning själv till sina angelägenheter.

I dessa fall kan det behövas en god man för att genomföra en särskild rättshandling. Det kan handla om att sälja en bostad eller att bevaka personens intressen i ett dödsbo. När rättshandlingen är utförd och redovisad till oss kan uppdraget upphöra.

Ansökningsblanketten om en god man av detta slag är samma som  används för att ansöka om ett vanligt godmanskap för en vuxen person. Det räcker oftast att ansöka om god man för att bevaka rätt. Ange tydligt under övrig information exakt vad som behöver kunna göras. Exempelvis sälja fastighet "Bäckenstock 5:234".

Läs mer om denna sortens uppdrag:

Till dig som behöver hjälp

God man vid motstridiga intressen

Om du som god man eller förvaltare hamnar i en situation där du ska rättshandla med din huvudman uppstår en jävssituation. Dina egenintressen i rättshandlingen gör att du inte kan företräda din huvudman vid rättshandlingen. Vanliga situationer när detta kan uppstå är om du och din huvudman blir delägare i samma dödsbo eller om ni är delägare i samma fastighet och den ska säljas.

God man för bortavarande

Den här sortens godmanskap är allra vanligast i dödsbon.

Många gånger kan det i ett dödsbo vara känt att arvingar finns, men att kontaktuppgifter och ibland även namn saknas. I andra fall kan det vara troligt att det finns arvingar, men att kännedom saknas gällande antal eller om det överhuvudtaget finns några.

Då behöver en god man utses som bevakar dessa personers intressen i dödsboet. Utgångspunkten vid den fortsatta hanteringen av dödsboet är att dessa personer finns.

Hitta direkt

Hitta direkt

Vill du läsa om tillfällig god man för barn under 18 år?

God man vid motstridiga intressen

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022